Miljöpolitik

Det moderna livet ger oss ett mycket bekvämt och nytta, men vi är sakta men obevekligt förstör vår miljö. Detta sätt att leva i många fall är onödigt slöseri. Kanske kan vi inte helt undvika förstörelsen av miljön i alla områden, men vi kan göra något för att minska avfallet.

Därför beslutade vi att där så är möjligt använder vi återvunnet förpackningsmaterial, och det är också möjligt för dig att beställa visitkort tryckt på en returpapper material. Vi vill fortsätta denna strategi i framtiden och arbetar med att utveckla nya metoder som hjälper till att skydda miljön.

Det var ett fel vid kommunikationen med servern. Kontrollera din Internet-anslutning!
Om detta kvarstår under en längre tid, tryck på F5 eller klicka på uppdateringsknappen!
Försöker igen i sekunder ...